Disclaimer

Disclaimer

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.dj-jasper.com bezoekt.

1. Beheer
De website www.dj-jasper.com wordt door Jasper zelf beheerd.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.dj-jasper.com worden permanent bewaard.
2b dj-jasper.com zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

www.dj-jasper.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen mails m.b.t. deelgenomen acties.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een aanbieding, tip, handigheid etcetera, waarvan DJ Jasper denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a www.dj-jasper.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.dj-jasper.com de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij www.dj-jasper.com. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
www.dj-jasper.com is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een boeking plaatst, informatie aanvraagt of contact zoekt via www.dj-jasper.com

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

www.dj-jasper.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de boeking/optie.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben de boeking/optie.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een aanbieding, tip, handigheid etcetera, waarvan DJ Jasper denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan www.dj-jasper.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: 2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.dj-jasper.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.dj-jasper.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.dj-jasper.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.